Nowotwory i inne guzy jamy nosowej

Wstępnym badaniem przesiewowym w diagnozie nowotworów jamy nosowej zawsze jest przeglądowe zdjęcie RTG. Dopiero w następnej kolejności można wykonać TK oraz MR, najlepiej z zastosowaniem środa cieniującego.

W badaniach tych spodziewać możemy się następujących zmian: oznak nieregularnego naciekania innych tkanek z jednoczesnym ich niszczeniem, guzowatych ognisk rozrastających się z uciskaniem na otaczające tkanki i również prowadzącym do ich destrukcji. Rozrost może sięgać aż do oczodołu, a nawet wewnątrzczaszkowo.

W okolicy tej spotykamy zarówno nowotwory łagodne (kostniak, włókniak kostniejący, brodawczak, gruczolak, naczyniak, naczyniakowłókniak), jak i złośliwe (rak płaskonabłonkowy, gruczolakorak, mięsak kostny, mięsak chrzęstny, chłoniak, szpiczak).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Jama nosowa » Nowotwory i inne guzy jamy nosowej