Nowotwory jelita cienkiego

Występowanie nowotworów jelita cienkiego wykazuje pewne prawidłowości. Nowotwory złośliwe obserwuje się zdecydowanie częściej w jelicie krętym, a nowotwory łagodne odwrotnie - najczęściej w jelicie czczym. Badaniem z wyboru jest TK z kontrastem.

Rakowiak

Rakowiak to najczęstszy nowotwór w jelicie cienkim. Ma on charakter złośliwy. Obok samej obecności guzowatej masy w jamie brzusznej obserwuje się ubytek w błonie śluzowej lub jej okrężne zwężenie. Konsekwencją tych zmian jest usztywnienie lub unieruchomienie ściany jelita. Dochodzi do niedokrwienia ściany, jej rozpadu i pogrubienie fałdów błony śluzowej. Podstawowym badaniem jest TK.

Chłoniak

Chłoniak zazwyczaj widoczny jest pod postacią zmian wieloogniskowych. Obraz nowotworu jest polimorficzny (wieloraki). Choroba zaczyna się od powiększonych grudek chłonnych, które wpuklają się do światła jelita. Następnie można zaobserwować zarówno drobnoguzkowe i rozsiane zmiany, jak i zwężenie jelit z płytkimi owrzodzeniami, duże owrzodzenia, kraterowate ubytki w guzowatych naciekach oraz nieprawidłowe masy poza światłem jelita, aż do wytworzenia przetok. Dochodzi do zaburzeń wchłaniania wynikających z zaniku kosmków jelitowych.

Rak gruczołowy

W przypadki raka gruczołowego podstawowym objawem jest obecność okrężnego nacieku błony śluzowej jelita zwężającego światła jelita. Rzadziej występuje pod postacią polipowatej masy. Podstawą diagnostyki jest badanie dwukontrastowe.

Przerzuty do otrzewnej

Przerzuty do otrzewnej występują przeważnie z okolicznych nowotworów, takich jak: rak jajnika, rak szyjki macicy i rak okrężnicy. Przerzuty do otrzewnej z wymienionych nowotworów pojawiają się częściej i szybciej niż przerzuty krwiopochodne. Częściej dochodzi także do bezpośredniego naciekania.

Przerzuty w otrzewnej wpływają zwrotnie także na samo jelito przenosząc proces nowotworowy i uciskając z powstanie uwypuklających się guzków do światła jelita. W badaniu USG widoczny jest płyn w jamie otrzewnej oraz masy guzowate.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Jelito cienkie » Nowotwory jelita cienkiego