Nowotwory płuca

Należy pamiętać, że niemal wszystkie nowotwory rozwijające się w płucach nie są patologią pierwotną lecz wtórną, a komórki atypowe które rozpoczęły proces nowotworzenia pochodzą z oskrzeli.

Przerzuty nowotworowe do płuc

Przerzuty nowotworowe do płuc umiejscawiają się zgodnie z drogą szerzenia się - krwionośną lub chłonną.

Najczęstsze nowotwory dające przerzuty do płuc to nowotwory nerek, sutka, kości, żołądka oraz wątroby. Przeważnie są to raki. W obrazie RTG widoczne są mnogie okrągłe cienie rozsiane zazwyczaj obustronnie, zwłaszcza w środkowych i dolnych częściach płuc.

Różnicowanie przerzutów z nowotworami oskrzeli jest możliwe jedynie na podstawie badania histopatologicznego pobranego wycinku zmiany. Jednak zazwyczaj nowotwory przerzutowe cechują się ostrymi zarysami, podczas gdy guzy pierwotne mają rozlane brzegi. Wielkość ognisk może być wieloraka - od kilkumilimetrowych do nawet kilkunastu centymetrowych i zależy zarówno od czasu rozwoju przerzutu, jak i rodzaju nowotworu. Zaobserwować można również pasmowate cienie zgrubiałych naczyń chłonnych, a obraz miąższu przypomina siateczkę z małymi (lub większymi) rozsianymi guzkami. Najlepszą techniką obrazową jest TK ze względu na czułość i precyzję badania.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Nowotwory płuca