Nowotwory rdzenia kręgowego

Diagnostykę ogólną w kierunku patologii rdzenia kręgowego zaczynamy jak zwykle od zdjęcia przeglądowego RTG. Znalezienie zmian destrukcyjnych w kręgach lub poszerzenia kanału kręgowego sugeruje etiologię nowotworową zmiany.

Badaniem z wyboru w diagnostyce ukierunkowanej na zmiany rozrostowe wewnątrz kanału kręgowego jest MR - pozwala ono uwidocznić wszystkie elementy nowotworu - tkankę guza, rdzeń kręgowy, worek oponowy oraz struktury kostne. Badanie wykonuje się przed i po podaniu środka cieniującego mającego na celu ocenę unaczynienia guza. Jeżeli nowotwór doprowadza do powstania rozległych zmian destrukcyjnych kości, diagnostykę uzupełnia się badaniem TK.

Guzy zewnątrzoponowe

Proces rozrostowy guzów zewnątrzoponowych szerzy się z kręgów na rdzeń kręgowy. Ma on najczęściej charakter złośliwy lub przerzutowy. Powiększając się powodują ucisk na worek oponowy, a potem na rdzeń kręgowy.

Guzy wewnątrzoponowe zewnątrzrdzeniowe

Guzy wewnątrzoponowe zewnątrzrdzeniowe rosną w przestrzeni podoponowej z reguły uciskając na rdzeń kręgowy. Są to przeważnie pierwotne guzy niezłośliwe - nerwiaki i oponiaki oraz nowotwory wtórne (przerzuty) wewnątrzczaszkowe drogą płynu mózgowo-rdzeniowego.

Guzy wewnątrzrdzeniowe

Guzy wewnątrzrdzeniowe najczęściej są to glejaki, rzadziej naczyniaki płodowe, guzy embrionalne i przerzuty do rdzenia. Cechują się charakterystycznym koncentrycznym poszerzeniem rdzenia kręgowego ze zwężeniem przestrzeni podoponowej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rdzeń kręgowy » Nowotwory rdzenia kręgowego