Nowotwory serca

Nowotwory serca należą raczej do rzadkości i mogą naśladować wiele innych chorób. Występują tutaj nowotwory pierwotne i przerzutowe.

Nowotwory pierwotne łagodne występujące w sercu to: śluzaki, włókniaki, włókniakośluzaki, tłuszczaki i naczyniaki krwionośne. Nowotwory pierwotne złośliwe zdarzają się wyjątkowo rzadko i są to mięsaki.

Śluzaki rosną przeważnie w przedsionkach serca i imitują wady zastawkowe, szczególnie stenozę mitralną. Diagnozę potwierdza badanie ECHO, w którym śluzak jest hiperechogeniczny w stosunku do mięśnia sercowego i przedsionków. Jeżeli jest uszypułowany może wachlować z prądem krwi imitując wegetacje bakteryjne w przedsionkach. Przy dalszych wątpliwościach MR daje wszystkie odpowiedzi.

Nowotwory przerzutowe występujące w sercu pochodzą głównie z raka oskrzela i sutka, czerniaka lub chłoniaka. Są to masy guzowate dające nieprawidłowy kształt sercu. Może pojawić się nieregularny zarys lewej granicy serca. Izolowana zmiana kształtu jednej jamy sugeruje przerzut w mięśniu sercowym, a nie np. w osierdziu. Najbardziej przypominają skrzepliny wewnątrzsercowe.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Serce » Nowotwory serca