Nowotwory szpiku kostnego

Nowotwory szpiku kostnego:

Mięsak Ewinga

Mięsak Ewinga to bardzo złośliwy guz kości, zajmujący trzony kości długich oraz kości płaskie. Ponieważ jest to uogólniona choroba układu, jednoczasowo powstaje wiele ognisk w różnych lokalizacjach. Nowotwór prowadzi do wrzecionowatego rozdęcia środkowej części trzonu, które przybiera charakterystyczny wygląd. Powstaje cebulkowate nawarstwienie kory z wytworzeniem centralnego przejaśnienia.

Najlepszym badaniem obrazowym jest MR, pozwala na ustalenie stopnia destrukcji kości i rozmiaru nacieku na okoliczne tkanki. W celu ocen unaczynienia guza wykonuje się dodatkowo arteriografię. Jest to nowotwór promienioczuły.

Szpiczak mnogi

W przypadku szpiczaka mnogiego w układzie kostnym powstają najpierw ogniska pierwotne, które z czasem ulegają uogólnieniu i rozsianiu. Choroba atakuje w końcu cały organizm. W wywiadzie dowiadujemy się o silnych bólach kości i patologicznych złamaniach. W badaniach obrazowych obserwujemy rozdęcie kości i obecność ognisk osteolizy, a także zaawansowaną uogólnioną osteoporozę.

Bardzo charakterystyczny obraz przyjmują kości czaszki od strony zewnętrznej - widoczne są drobne, okrągłe ubytki w pokrywie czaszki (objaw patognomoniczny). W kościach długich również powstają podobne półokrągłe ubytki kory, ale od strony jamy szpikowej. Nieregularne ubytki obserwuje się także w kręgach, trzonach kości długich i w kościach płaskich. Obraz szpiczaka imituje czasem przerzuty innych nowotworów do kości.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Nowotwory szpiku kostnego