Nowotwory wytwarzające tkankę chrzęstną

Wśród nowotworów wytwarzających tkankę chrzęstną guzy łagodne to: chrzęstniak, kostniako-chrzęstniak, chrzęstniak zarodkowy, chrzęstniakowłókniak śluzowy. Guzy złośliwe: chrzęstniakomięsak.

Chrzęstniaki

Chrzęstniaki mogą rosnąć zarówno tylko wewnątrz kości, jak i mogą przebić się na zewnątrz do okolicznych tkanek. Chrzęstniaki zlokalizowane w okolicach stawów wykazują tendencję do złośliwienia.

Chrzęstniakomięsak

Chrzęstniakomięsak charakteryzuje się obecnością licznych zwapnień i skostnień w rozrostowych masach chrzęstnych , co przemawia za złośliwą etiologią. Może być pierwotny lub powstały pod wpływem metaplazji z łagodnego guza (patrz wyżej). Cechuje się bardzo szybkim wzrostem.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Nowotwory wytwarzające tkankę chrzęstną