Nowotwory wytwarzające tkankę kostną

Z nowotworów wytwarzających tkankę kostną guzy łagodne to: kostniak, kostniak kostnawy, łagodny kostniak zarodkowy. Guzy złośliwe: mięsak kostny, mięsak przykorowy.

Kostniak

Kostniak najczęściej rozwija się w kościach czaszki (szczególnie w zatoce czołowej). Tworzy ognisko o gładkich i wyraźnych brzegach, dające intensywne „zacienienie” na zdjęciu RTG.

Kostniak kostnawy

Kostniak kostnawy zajmuje przynasady lub trzony kości długich, tworząc niesymetryczne pogrubienie kości. Początkowo tworzy się ogniskowe „zacienienie”, w którym z czasem pojawia się obszar przejaśnienia.

Łagodny kostniak zarodkowy

Łagodny kostniak zarodkowy to duży guz, który umiejscawia się (w przeciwieństwie do poprzedniego) w części centralnej trzonów kości długich.

Mięsak kostny

Mięsak kostny to najczęstszy złośliwy guz kostny. Atakuje najczęściej przynasady okolicy stawu kolanowego, ale można go znaleźć nawet w kościach płaskich. Wyróżnia się dwie postacie: osteolityczną i osteosklerotyczną.

W postaci osteolitycznej mięsaka kostnego dochodzi do niszczenia tkanki kostnej z przerwaniem warstwy korowej. Jest to tzw. guz „kipiący” do tkanek otaczających kość. Po przerwaniu kory (co jest objawem złośliwości procesu) zaczyna rozrastać się poza kość i nacieka otaczające ją tkanki. Obraz w badaniu RTG porównywany jest do dziur wygryzionych przez mole - powstają liczne, drobne przejaśnienia (bez towarzyszącego odczynu kostnego tworzącego jasną obwódkę wokół zmian).

Postać osteosklerytyczna charakterzyje się powstaniem litych zagęszczeń struktury kostnej bez wyraźnych ostrych granic ognisk sklerotycznych.

Mięsak przykorowy

Mięsak przykorowy jest to łagodna odmiana mięsaka kostnego (znacznie później nacieka i daje przerzuty), rozwijająca się od strony kory kości.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Nowotwory wytwarzające tkankę kostną