Nowotwory żołądka i dwunastnicy

Nowotwory żołądka i dwunastnicy:

Rak żołądka i dwunastnicy

Rak żołądka i dwunastnicy przechodzi z czasem charakterystyczną ewolucję, zaczynając od postaci wczesnej do zaawansowanej, która może przyjmować trzy formy: postać polipa, płaskiego nacieku i niszy wrzodowej.

Rak wczesny tworzony jest przez nowotworowy naciek ściany ograniczony do błony śluzowej i nie przekraczający błony podśluzowej. Natomiast rak zaawansowany przekracza już błonę podśluzową. Wszystkie rodzaje raka żołądka mogą prowadzić do zwężenia odźwiernika i upośledzenia jego funkcji. Podstawą rozpoznania radiologicznego jest badanie dwukontrastowe i dokładna obserwacja fałdów błony śluzowej.

Badanie dwukontrastowe jest skuteczne jedynie w przypadku zmian wczesnych raka, jednak nie wykracza poza zakres diagnostyki przewodu pokarmowego, a więc nie daje odpowiedzi co do zaawansowania procesu chorobowego i jego miejscowych oraz odległych konsekwencji. W celu oceny nacieku i przerzutów nowotworowych lepszymi badaniami są TK i ultrasonografia endoskopowa, która jest obecnie podstawową metodą diagnostyczną w przedoperacyjnych badaniach rozległości raka żołądka lub dwunastnicy.

 • Postać polipowata raka żołądka

  W tej postaci polipowatej raka żołądka naciek nowotworowy rozrasta się w kierunku światła żołądka uwypuklając jego ścianę na kształt grzybowatego wyrośla o nieregularnym zarysie i postawionego na cienkiej szyjce. Odcinek ściany żołądka na którym znajduje się zmiana polipowata jest zbudowany z zapalnej, sztywnej błony śluzowej, która nie może wykonywać ruchów perystaltycznych i nie uczestniczy w funkcjonowaniu normalnej błony śluzowej żołądka. Ta cecha stanowi podstawę w rozpoznawaniu i różnicowaniu tego nowotworu.

 • Postać naciekająca raka żołądka

  Postać naciekająca raka żołądka to zmiana o względnie gładkim zarysie, powodująca lejkowate zwężenie światła żołądka, ze zesztywnieniem jego ścian i brakiem ruchów perystaltycznych. Ponieważ bardzo długo odcinek objęty procesem nowotworowym może nie różnić się morfologią od zdrowej tkanki, tylko brak ruchów perystaltycznych może wskazywać na patologię w obrębie tego fragmentu. Dlatego badanie dwukontrastowe może nie być właściwe w diagnostyce tego typu nowotworu. Zamiast tego stosuje się gastroskopię oraz ultrasonografię endoskopową w celu pobrania wycinka i potwierdzenia rozpoznania.

 • Postać wrzodziejąca raka żołądka

  Obraz postaci wrzodziejącej raka żołądka jest łudząco podobny do obrazu wrzodu trawiennego. Spotyka się u niego czasem większą obwódkę (wał) zapalny odpowiadający naciekowi nowotworowemu. Zdarza się, że fałdy otaczające nadżerkę są bardziej nieregularne i poszarpane co przemawia za nowotworem, a nie wrzodem.

  Pewne rozpoznanie możliwe jest mimo wszystko jedynie na podstawie badania histopatologicznego wycinku błony śluzowej pobranej podczas gastroskopii. Czasem dodatkowo lokalizacja zmiany pozwala na dalsze różnicowanie patologii.

Rak żołądka często zajmuje okolicę odźwiernika i wpustu żołądka niemal na granicy z przełykiem, co niemal nigdy nie zdarza się w przypadku wrzodu trawiennego. Patologia tejże okolicy daje objawy utrudnionego połykania. Również w tym typie raka za rozpoznaniem przemawia sztywność ściany oraz zwężenie odźwiernika.

Zmiany łagodne żołądka i dwunastnicy

Zmiany łagodne w obrębie żołądka i dwunastnicy należą do rzadkości. Są to głównie polipy, czyli fragmenty przerosłej błony śluzowej znajdujące się na grubej podstawie lub cienkiej nóżce. Mogą być pojedyncze lub mnogie. Inne zmiany łagodne to mięśniaki, włókniaki, nerwiaki oraz naczyniaki. Zmiany te mogą być przyczyną niewielkich krwawień i niedokrwistości mikrocytarnej. W badaniu stosuje się radiografię dwukontrastową i ultrasonografię endoskopową.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Żołądek i dwunastnica » Nowotwory żołądka i dwunastnicy