Patologiczne jamy w płucach

Jamą określa się ubytek tkanki płucnej powstały w wyniku rozpadu i usunięcia tkanki martwiczej. Pozostaje po niej pusty obszar, który wypełnić może powietrze lub treść płynna. Patologie mogące doprowadzić do powstania obszaru martwicy w płucach i następnie wytworzenia się jamy to najczęściej gruźlica oraz nowotwory, rzadziej ropnie i zapalenia płuc, kazuistycznie - zawał płuca, krwiak pourazowy oraz inne choroby przebiegające z wytworzaniem ziarniny.

W obrazie RTG jama wypełniona powietrzem widoczna jest jako obszar o bardziej przejrzystym rysunku (ciemniejszy kolor na kliszy oznacza przestrzeń upowietrznioną), który zazwyczaj przyjmuje okrągły lub owalny kształt. Jeżeli jama jest wypełniona treścią płynną, wtedy obraz będzie jasny, podobny do obrazu płuca z zagęszczeniami pęcherzykowymi, tylko bez rysunku oskrzelowego (czyli bez widocznych promieniście rozchodzących się jasnych pasm).

Ponieważ sama obecność jamy nie wnosi konkretnej informacji odnośnie choroby podstawowej, dopiero poszczególne cechy jamy pozwalają określić jej charakter oraz pochodzenie. Rozpatrywane są takie składowe jak: umiejscowienie, grubość i kształt ścian, zawartość światła jamy. Lokalizacja w górnych płatach wskazuje na jamy pogruźlicze, natomiast w płatach dolnych na pozostałości po ropniach pozapalnych. Grubościenne, nieregularne zarysy obszaru jamy występują po świeżym rozpadzie tkanek. Przeciwnie ściany cienkie i regularne występują w zmianach starych. Płynna zawartość jamy oznacza ropnie, natomiast upowietrznione jamy występują zwykle po gruźlicy. W zmianach guzowatych (pochodzenia nowotworowego czy zapalnego) jamy wypełnione są litą masą.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Patologiczne jamy w płucach