Podstawowe objawy chorób układu szkieletowego

Podstawowe objawy chorób układu szkieletowego:

Osteoporoza

Osteoporoza jako objaw wielu patologii jest miejscowym lub uogólnionym procesem zaniku kości. Jako postać uogólniona może być chorobą samą w sobie (osteoporoza pierwotna), występującą w starszym wieku po wpływem zmian w bilansie hormonów płciowych.

W badaniu RTG osteoporoza wtórna widoczna jest jako zanik części beleczek kostnych pod postacią „przejaśnień” (ciemnych obszarów) z zatarciem struktury beleczkowej i zaburzeniem architektoniki kości. Przyczyn osteoporozy jako objawu jest wiele - od urazów, przez zapalenia, kończąc na gruźlicy.

W osteoporozie pierwotnej widoczny jest uogólniony proces zaniku kości ze ścieńczeniem korowej warstwy kości długich, które ulegają odkształceniu (przekrzywianie się pod naciskiem ciężaru ciała) lub licznym patologicznym złamaniom. W miejscach odkształceń widać pasma przejaśnień (ścieńczenia tkanki kostnej) - miejsca osłabionej kości.

Osteomalacja

Osteomalacja oznacza zaburzenia w odkładaniu się soli wapnia w tkance kostnej, które powodują osłabienie tkanki kostnej i powstawanie stref niezmineralizowanych.

Osteoliza

Osteoliza (liza - rozpad) oznacza zniszczenie struktury kości - zarówno istoty gąbczastej, jak i istoty zbitej. Towarzyszy jej tzw. odczyn demarkacyjny ze strony otaczającej tkanki kostnej. Jest to pas sklerotyczny znajdujący się wokół osteolizy, który powstaje jako reakcja prawidłowej kości na jej uszkodzenie i jest nadmiernie zbitą tkanką kostną.

Osteoskleroza

Osteoskleroza jest procesem zwiększania masy kostnej, W obrazie RTG widoczna jest jako intensywne ogniskowe „zacienienie” (jasna plama). Może być uogólniona lub ograniczona do jednej kości. Może występować zarówno w istocie zbitej, jak i gąbczastej.

Zwapnienia w częściach miękkich

Zwapnienia widoczne są zawsze jako bezpostaciowe lub ziarniste „zacienienia” (jasne ogniska) nie posiadające struktury kostnej. Mogą występować w przebiegu wielu chorób. Znalezienie ich w nowotworach świadczy złośliwości toczącego się procesu rozrostowego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Podstawowe objawy chorób układu szkieletowego