Postać obwodowa raka płuca

Postać obwodowa raka płuca do złudzenia przypomina guzki zapalne często spotykane w tych okolicach. W badaniu RTG można spotkać obraz owalnego cienia w miarę dobrze odgraniczonego od otoczenia. Jednocześnie zarysy masy są nieregularne, a guz może wytwarzać liczne wypustki wrastające w głąb zdrowej tkanki płucnej. Czasami powstają zwapnienia wewnątrz guza, które dają obraz pstry dzięki ogniskowym, niemal punktowym jasnym zmianom. Często wewnątrz guza powstają ogniska martwicy i rozpadu.

Jedyną metodą potwierdzającą w 100 proc. rozpoznanie postaci obwodowej raka płuca jest zbadanie wycinku zmiany przez patomorfologa. Wycinek taki uzyskać można za pomocą bronchoskopii (wprowadzenie sondy do oskrzeli przez usta i tchawicę przy miejscowym znieczuleniu oraz pobranie niewielkimi szczypczykami fragmentu tkanki) lub biopsji przezskórnej płuca pod kontrolą USG (nakłucie ścian klatki piersiowej z celowaniem w obszar guza i zassanie do igły fragmentu podejrzanej tkanki).

W badaniach obrazowych można uwidocznić również przerzuty raka. Tak jak każdy inny nowotwór złośliwy rak płuca daje przerzuty oraz nacieka na okoliczne tkanki. Przerzuty można podzielić na bliskie i odległe. Zarówno naciekanie tkanek, jak i bliskie przerzuty można ocenić badaniami obrazowymi klatki piersiowej. Przerzuty bliskie dotyczą zwykle opłucnej, śródpiersia i węzłów chłonnych (podobojczykwoych, przytchawiczych, wnęki płuca i innych). Do oceny przerzutów dalekich konieczne jest wykonanie badań innych rejonów ciała (najlepiej scyntygrafię).

Wiele wątpliwości co do rozpoznania nowotworu weryfikuje tomografia komputerowa, która dokładnie uwidacznia różnicę między tkanką płucną i oskrzelami, a tkanką patologiczną oraz zmiany w naczyniach chłonnych i krwionośnych. Pozwala szczegółowo ocenić zarysy guza, jego budowę i wpływ na sąsiadujące narządy. Uwidacznia dokładnie stosunki topograficzne wymienionych tkanek i narządów względem siebie. Ze względu na swoją względną dokładność oraz spektrum uwidacznianych tkanek i ich współzależności jest to również podstawowe badanie służące do oceny operacyjności guza.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Tchawica i oskrzela » Postać obwodowa raka płuca