Powiększenie pojedynczych jam serca

W diagnozie powiększenia pojedynczych jam serca podstawowym badaniem jest RTG, jednak ze względu na konieczność dokładnego oszacowania w której jamie tkwi patologia, w celu weryfikacji i uszczegółowienia wykonuje się badanie ECHO. Badanie to pozwala dodatkowo zebrać informację na temat grubości ściany i wyglądu przegrody międzykomorowej oraz pozwala ocenić czynność skurczowo-rozkurczową serca.

Powiększenie lewego przedsionka

Prawidłowo na zdjęciu RTG w projekcji przednio-tylnej lewy przedsionek znajduje się najwyżej w sercu, natomiast w projekcji bocznej znajduje się najbardziej ku tyłowi. W momencie powiększenia lewy przedsionek rozrasta się w wyżej wymienionych kierunkach. Dodatkowe objawy widoczne na zdjęciu RTG to utworzenie podwójnego łuku na prawym i lewym zarysie serca, uniesienie lewego oskrzela, poszerzenie kąta rozwidlenia tchawicy, przesunięcie przełyku ku tyłowi, uwypuklenie łuku serca na lewym zarysie i wypełnienie tzw. talii serca (przewężenia dzielącego przedsionki z komorami). Cechy te widoczne są także w badaniu ECHO, które jest podstawowym badaniem w diagnostyce tego schorzenia.

Powiększenie prawej komory

W badaniu ECHO prawa komora ma prawidłowo trójkątny kształt zarówno w projekcji przednio-tylnej, jak i bocznej. Natomiast przy jej powiększeniu kąty trójkąta ulegają złagodzeniu i jama komory przyjmuje kształt owalny (eliptyczny). Przy powiększeniu prawej komory występuje przesunięcie zarysu serca w lewo z uniesieniem i zaokrągleniem koniuszka serca ponad przeponą. Serce zostaje dosunięte do mostka i zwiększa się powierzchnia serca przylegająca do niego. Następuje poszerzenie pnia płucnego.

Powiększenie lewej komory

W badaniu RTG lewa komora znajduje się w dolnej części serca. Jej powiększenie powoduje wydłużenie osi serca z przemieszczeniem jego koniuszka w lewo i ku dołowi poniżej przepony. Ponieważ lewa komora odpowiada bezpośrednio za ciśnienie krwi, wyrzut krwi na obwód, dotlenienie tkanek i funkcjonowanie serca jako pompy, konieczne jest dodatkowe określenie w ECHO frakcji wyrzutowej (ilości wypompowanej krwi podczas jednego skurczu oraz w czasie jednej minuty).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Serce » Powiększenie pojedynczych jam serca