Powikłania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy

Najczęstszym powikłaniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Drobne krwawienia mogą być widoczne pod postacią nieznacznej niedokrwistości oraz obecności krwi utajonej w kale. Masywne krwawienia należą do stanów ostrych i zazwyczaj wymagają szybkiej interwencji. W sytuacjach nagłych metodą diagnostyki z wyboru jest endoskopia z możliwością bezpośredniej miejscowej koagulacji miejsca krwawienia. Alternatywą może być badanie RTG. Znalezienie niszy wrzodowej potwierdza obecność perforacji, jednak aż w 20 proc. przypadków nie udaje się jej uwidocznić ze względu na wypełnienie krwią żołądka lub dwunastnicy i wyścielenie niszy skrzepem krwi. Rzadziej wykonuje się wybiórczą angiografię tętnic żołądka i dwunastnicy również z możliwością bezpośredniego zahamowania krwawienia poprzez podanie środka obkurczającego bezpośredni do naczynia.

Perforacja

Perforacja jest najgroźniejszym powikłaniem choroby wrzodowej. Wiąże się z całkowitym przerwaniem ciągłości ściany żołądka lub dwunastnicy. W konsekwencji perforacji zarówno krew, jak i treść żołądka oraz powietrze dostaje się do jamy otrzewnej. Patologiczne płyny podrażniają otrzewną, a powietrze gromadzi się w górnych częściach jamy brzusznej. Przeciwwskazane jest w tym przypadku wykonywanie badań kontrastowych, ponieważ kontrast przedostanie się przez patologiczny otwór do jamy otrzewnej i może spowodować zapalenie otrzewnej oraz powstanie zrostów.

Zwężenie odźwiernika

Pomimo, że odźwiernik jest elementem żołądka, to paradoksalnie jego patologie często świadczą o zmianach chorobowych toczących się nie w samym żołądku, ale np. w dwunastnicy. Zwężenie odźwiernika jest dość częstym powikłaniem przewlekle toczącego się procesu zapalnego w przebiegu choroby wrzodowej. Zwężenie doprowadza do utracenia funkcji skurczowo-rozkurczowej odźwiernika i powoduje utrudnione przesuwanie się treści żołądkowej. W obrazie RTG widoczna jest sylwetka dużego żołądka z zaleganiem środka cieniującego.

Zmiany bliznowate

Zmiany bliznowate jest to najczęstsze powikłanie choroby wrzodowej, które powstaje po wygojeniu się wrzodu. Tworzą je blizny ściągające błonę śluzową żołądka oraz skracające krzywiznę mniejszą żołądka. Zrosty powstają nie tylko w obrębie błony śluzowej żołądka, ale także między otaczającymi go narządami wpływając na wzajemną topografię narządów nadbrzusza.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Żołądek i dwunastnica » Powikłania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy