Praktyczne zastosowanie medycyny nuklearnej

Niezależnie od układu i narządu, którego badanie scyntygraficzne się wykonuje, medycyna nuklearna zawsze będzie jedną z lepszych technik diagnostycznych w dziedzinie onkologii. Scyntygrafia pozwala na różnicowanie zmian łagodnych od złośliwych oraz na ocenę rozległości nacieków nowotworowych oraz obecności przerzutów. Badanie znajduje szczególne zastosowanie w monitorowaniu przebiegu choroby: pierwotnego rozrostu, procesu i skuteczności leczenia oraz obecności ewentualnej wznowy.

Diagnostykę nowotworów umożliwia korzystanie z wiedzy o ich wewnętrznym metabolizmie. Większość nowotworów cechuje się podobnym i charakterystycznym schematem przemian komórkowych, na podstawie których dzieli się je na trzy grupy:

  • Nowotwory nadmiernie zużywające glukozę

    W diagnostyce nowotworów nadmiernie zużywające glukozę stosuje się detoksy-18F-glukozę (18FDG), która zachowuje się w ludzkim organizmie podobnie do endogennej glukozy i ulega kumulacji w komórkach nowotworowych, w których metabolizm glukozy jest wzmożony. Gromadzenie się znacznika w komórkach nowotworowych pozwala określić nie tylko rozległość i lokalizację nowotworu pierwotnego, ale także zmian przerzutowych.

  • Nowotwory nadmiernie syntetyzujące proteiny

    W diagnostyce tej grupy stosuje się indukowaną 11C tyrozynę lub metioninę.

  • Nowotwory ze wzmożoną syntezą DNA

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Praktyczne zastosowanie medycyny nuklearnej