Procesy zejściowe gruźlicy

Procesy zejściowe gruźlicy:

Gruźlica włóknisto-jamista

Gruźlica włóknisto-jamista to rodzaj końcowych przemian ognisk gruźlicy, w których współwystępują obie możliwe zmiany: zwłóknienie i rozpad. Jest w istocie zejściem innych postaci choroby, najczęściej gruźlicy naciekowej. Gruźlica włóknisto-jamista daje jeden z najbardziej „bogatych” obrazów radiologicznych w przebiegu gruźlicy płuc. Świeże nacieki przeplatają się z ogniskami rozpadu oraz zmian włókniejących i bliznowaciejących. Obok tych zmian pojawiają się powikłania w postaci: jam gruźliczych, rozstrzeni oskrzeli, rozedmy płuc i zrostów opłucnej.

Marskość gruźlicza płuc

Następstwem oraz końcową fazą procesów naciekowych i jamistych jest marskość tkanki płuca. Według definicji marskość oznacza zwłóknienie obszaru miąższu płucnego, ze zmniejszeniem się jego objętości oraz powietrzności. Najczęściej dotyka górne płaty, zgodnie z naturalną lokalizacją najbardziej agresywnych typów gruźlicy płuc.

W obrazie RTG obserwujemy jednolite zacienienie marskiego fragmentu oraz przemieszczenie sąsiednich narządów w stronę chorego obszaru ze względu na jego „skurczenie się” i pociąganie ku sobie otaczających tkanek. W efekcie łuk przepony po chorej stronie jest nadmiernie uniesiony ku górze (prawidłowo łuk nie jest aż tak wypukły). Wnęka płuca, tchawica i śródpiersie nieznacznie przeginają się w stronę chorą. Międzyżebrza są zwężone, ponieważ zmniejszenie objętości tkanki marskiej powoduje niejako zapadanie się siatki jaką tworzą żebra wokół płuca. Przylegające zdrowe odcinki płuc są zmienione rozedmowo oraz powstają rozstrzenie oskrzeli.

Gruźlicze zapalenie opłucnej

Gruźlicze zapalenie opłucnej może towarzyszyć każdemu rodzajowi gruźliczego zapalenia płuc. Choroba ta została omówiona w dziale dotyczącym opłucnej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Procesy zejściowe gruźlicy