Przepukliny przeponowe

Przepukliną nazywamy patologie, w której przez otwory różnego pochodzenia (fizjologiczne i patologiczne) narządy jamy brzusznej wydostają się poza granice brzucha.

W przypadku klatki piersiowej otwory takie znajdują się w przeponie i stanowią naturalne przejścia dla narządów takich jak: aorta, przełyk, czy żyła główna dolna, łączących klatkę piersiową z brzuchem. Elementami jamy brzusznej ulegającymi przemieszczeniu są: okrężnica, jelito cienkie, żołądek, wątroba oraz śledziona.

Prawdziwe przepukliny posiadają otoczkę z otrzewnej, dlatego mówimy że są w worku otrzewnowym. Przepukliny rzekome powstają najczęściej w przebiegu urazu i nie posiadają naturalnego worka z otrzewnej.

Przepukliny mogą być wrodzone oraz nabyte. Do najczęstszych przepuklin nabytych tej okolicy zaliczamy: przepuklinę rozworu przełykowego oraz przepukliny pourazowe w następstwie pęknięcia przepony.

TK należy do najdokładniejszych metod w diagnostyce przepuklin. Jednak to zdjęcia przeglądowe RTG są pierwszym krokiem w badaniu patologii tego mięśnia. Zarys przepony w miejscu przepukliny jest mniej wyraźny, a dolna część jamy opłucnej jest zacieniona. Doustne podanie środka cieniującego pozwala uwidocznić pętle jelita wpuklające się do klatki piersiowej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Przepona » Przepukliny przeponowe