Przerzuty nowotworowe do kości

Przerzuty nowotworowe do kości zdarzają się zdecydowanie częściej niż nowotwory pierwotne. Głównie spotykamy przerzuty z raka: sutka, gruczołu krokowego, płuc i nerki. Komórki nowotworowe przenoszona są każdą możliwą drogą: krwionośną, chłonną, a także przez ciągłość z blisko zlokalizowanych guzów.

Najczęściej jednak dochodzi do przerzutu drogą krwionośną, a co za tym idzie spotyka się je najczęściej w kościach silnie ukrwionych - wytwarzających czerwony szpik, czyli w kręgach, miednicy, żebrach i przynasadach kości długich. Wykonuje się badanie MR wspomagane badaniem biochemicznym surowicy krwi.

W badaniu RTG ogniska przerzutowe mogą mieć charakter osteolityczny, osteosklerotyczny i mieszany. Ogniska osteolityczne są częstsze, pojedyncze lub mnogie. Powodują powstanie przejaśnień w śródkościu jamy szpikowej oraz zniszczenie kory kości. Łatwiej jest zobrazować ogniska osteosklerotyczne. Mogą być pojedyncze lub mnogie. Są one charakterystyczne dla raka stercza.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Przerzuty nowotworowe do kości