Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek

U dzieci najczęstszą przyczyną przewlekłego oraz nawracającego odmiedniczkowego zapalenia nerek są wady wrodzone układu moczowego. U dorosłych najczęstszą etiologią choroby jest kamica układu moczowego, rzadziej nowotwory i przerost gruczołu krokowego. Zdarza się również, że przewlekłe odmiedniczkowe zapalenia nerek wynika u dorosłych również z wad układu moczowego, które nie zostały odpowiednio wcześniej zdiagnozowane. Przy rozwoju dzisiejszych technik diagnostycznych coraz rzadziej dochodzi do takiej sytuacji.

W przebiegu wszystkich wymienionych chorób dochodzi do okresowego cofania się moczu z dolnych dróg moczowych (np. regularnie przy każdej mikcji) lub do jego stałego zalegania w górnych drogach moczowych. Stan ten prowadzi do powstania idealnych warunków do namnażania się bakterii i przewlekłych zakażeń dotyczących miąższu nerek.

W przypadku odmiedniczkowego zapalenia nerek badaniem z wyboru jest urografia, która uwidacznia cechy nefropatii. Należą do nich: zmiany bliznowate w miąższu, pozaciąganie zewnętrznego zarysu nerki (widoczne pod postacią bruzd i linii na prawidłowo gładkiej powierzchni nerki), poszerzenie kielichów, spłaszczenie brodawek nerkowych, zmniejszenie grubości warstwy miąższowej oraz zmniejszenie wymiarów całej nerki.

Badaniem USG również można uwidocznić wymienione zmiany. W urografii dodatkowo można udowodnić upośledzone lub całkowicie zablokowane wydalanie moczu, wynikające z postępującej marskości i niewydolności nerek.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek