Pylice płuc

Pylice płuc to grupa chorób płuc powstałych w wyniku długoterminowego wdychania pyłu (stąd nazwa), który zawiera związki szkodliwe dla tkanki płucnej uszkadzające jej elementy i powodujące szereg konsekwencji. Wyróżniamy wiele odmian pylic, z czego najważniejsze to pylice: węglowe, krzemowe i azbestowe.

Pylica krzemowa

W tym przypadku związkiem uszkadzającym tkankę płucną jest pył zawerający krzemionkę (SiO2), na którą narażeni są głównie górnicy i kominiarze. Kiedy pył dostaje się do płuc, cząsteczki krzemionki osiadają na ścianach pęcherzyków płucnych i zostają sfagocytowane (wchłonięte) przez komórki żerne (makrofagi), które w ten sposób uprzątają światło pęcherzyków z zanieczyszczeń. Następnie makrofagi kumulują wchłoniętą krzemionkę, a same z odkładają się w zrębie tkanki płucnej oraz okolicznych węzłach chłonnych. W następstwie działania krzemionki na tkankę płucną powstają tzw. guzki krzemicze składające się z nacieków komórkowych (głównie owych makrofagów) oraz włókien kolagenu.

W obrazie RTG widoczne są właśnie owe guzki krzemicze oraz zwłóknienie dróg chłonnych widoczne. Całość widoczna jest pod postacią charakterystycznej siateczki jaśniejszych naczyń chłonnych między którą dostrzegalne są drobne kilkumilimetrowe guzki. W odróżnieniu od gruźlicy prosówkowej zmiany rozmieszczone są przeważnie przywnękowo w dolnych płatach płuc.

Niezależnie do rodzaju pylicy spodziewać się możemy wystąpienia licznych powikłań: rozedmy, rozstrzeni oskrzeli, zrostów opłucnej oraz niewydolności prawokomorowej w przebiegu serca płucnego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Pylice płuc