Radiologia zabiegowa

Dziedzina radiologii wybiega często poza samą diagnostykę i uczestniczy aktywnie w leczeniu oraz terapii chorego. Gałąź ta na nazywa się radiologią zabiegową. Łączy ona elementy chirurgii i radiologii i nieraz wykonywana jest przez specjalistów zupełnie innych dziedzin.

Podstawowa różnica między chirurgią, a radiologią polega na posługiwaniu się innym dostępem do operowanych narządów podczas wykonywania zabiegów. Zamiast cięcia i rozsuwania tkanek stosuje się dojścia przeznaczyniowe oraz punkcje przezskórne, a zamiast skalpelu używa się cewników do naczyń, dróg żółciowych, dróg moczowych i innych jam ciała. Poprzez cewniki i prowadniki wprowadza się (zależnie od rodzaju zabiegu) materiały embolizacyjne, środki farmakologiczne, inne specjalistyczne narzędzia (cewniki balonowe, światłowody laserów, koszyczki, skalpele, urządzenia lecznicze, protezy czy stenty naczyniowe).

Radiologia zabiegowa jest przełomem w dziedzinie lecznictwa interwencyjnego, ponieważ znacznie zmniejsza obciążenie chorego. Klasyczne operacje wymagają przeważnie znieczulenia ogólnego (które wiąże się z określonymi powikłaniami), wiążą się ze znacznym naruszeniem ciągłości wielu różnych tkanek i nerwów oraz utratą dużej ilości krwi. Procedury radiologiczne nie wymagają długiej hospitalizacji.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Radiologia zabiegowa » Radiologia zabiegowa