Rezonans magnetyczny układu naczyniowego

W diagnostyce układu sercowo-naczyniowego stosuje się angio-MR, który dzieli się na dwa rodzaje:
- angiografię cząstki napływu/TOF - pozwala ona odzwierciedlić stan anatomiczny naczyń,
- angiografię kontrastu fazy/PC - umożliwia jednoczesne zobrazowanie stanu morfologicznego naczyń oraz obliczenie parametrów hemodynamicznych.

Przed badaniem MR również stosuje się podanie próbnej małej dawki kontrastu dla ustalenia prędkości przepływu krwi w naczyniach i zaprogramowania badania ukierunkowanego na wybrany obszar naczyniowy.

MR różni się od TK dokładnością i skutecznością w obrazowaniu małych naczyń oraz częstszym zastosowaniem w diagnostyce naczyń mózgowych.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Rezonans magnetyczny układu naczyniowego