Ropień płuca

W przypadku ropnia płuca wyróżniamy ropień pierwotny i wtórny. Ropień pierwotny powstaje w niezmienionej tkance płucnej na podłożu zakażenia krwiopochodnego lub pojawienia się ciała obcego w oskrzelu. Ropień wtórny powstaje na podłożu istniejącego już procesu chorobowego w tkance płucnej: zapalenia, zawału, rozstrzeni, nowotworu, czy torbieli. W zależności od wywołujących go patologii może być pojedynczy lub mnogi. Wielkość ropnia również zależy od choroby podstawowej i czasu jej rozwoju - może osiągać rozmiary od jednego do nawet kilkunastu centymetrów średnicy.

Ropień w zależności od stadium rozwoju może dawać zupełnie różne objawy. Początkowo w obrazie RTG pojawia się naciek zapalny, następnie martwica i rozpad zmian martwiczych, które stopniowo są usuwane, a po ognisku zapalnym pozostaje jama ropnia.

Ropień w fazie nacieku zapalnego może na zdjęciu RTG wyglądać niemal jak prawidłowa tkanka płucna, a patologię można przeoczyć. Jedynie torebka łącznotkankowa, która może powstać wokół ropnia może sugerować jego obecność pomimo braku innych objawów. Powoduje ona owalne zacienienie wokół ropnia (jasna obwódka). Wraz z powstaniem jamy, ropień staje się ciemniejszy niż prawidłowa tkanka płucna, co oznaczałoby, że jest ona bardziej wypełniona powietrzem od normalnego płuca. Dzieje się tak ponieważ w jamie ropnia nie występuje rysunek naczyniowy i oskrzelowy, który daje zacienienie (jasne pasma) w normalnej tkance płucnej. Jeżeli ropień wypełni się płynem, powstaje obraz ciemnego okręgu z wyraźnym jasnym poziomem płynu w środku. Prawidłowo po fizjologicznym wygojeniu się ropnia powinna pozostać blizna o nieznacznie bardziej wysyconym obrazie w stosunku do reszty płuca.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Ropień płuca