Roponercze

Roponercze oznacza tworzenie się ropni w miedniczce i kielichach nerkowych. Jest jednoznaczne z zakażeniem bakteryjnym górnych dróg oddechowych. Najczęstszą przyczyną jego powstawania jest kamica układu moczowego, szczególnie z lokalizacją w moczowodzie i miedniczce nerkowej. Rzadziej dochodzi do niego w przebiegu procesu nowotworowego toczącego się w układzie moczowym lub w jego sąsiedztwie. Zdarza się też wystąpienie roponercza jako powikłania pooperacyjnego.

Zawsze bezpośrednią przyczyną choroby jest problem w odpływie moczu i jego zastój w drogach moczowych. W badaniach obraz samej nerki jest nieswoisty i przypomina w dużej mierze wodonercze, z którym należy go różnicować. Zazwyczaj udaje się zobrazować powiększenie miedniczki i kielichów nerkowych wypełnionych ropą. Czasem można zaobserwować charakterystyczny układ dwóch płynów: moczu i ropy. Ponieważ ropa jest cięższa od wody (tutaj moczu) zgodnie z siłą grawitacji opada w dół względem położenia ciała.

W badaniu USG można zobaczyć w miedniczce i kielichach linię silniej wysyconego niższego poziomu ropy i nad nim linię mniej wysyconego poziomu moczu. W TK współczynnik pochłaniania promieniowania rentgenowskiego ropy jest większy od wody (moczu) i na tej podstawie niemal zawsze można odróżnić roponercze od wodonercza.

Czynność nerki może być zachowana, upośledzona w różnym stopniu lub nawet całkowicie zatrzymana.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Roponercze