Rozstrzenie oskrzeli

Rozstrzenie oskrzeli to zmiany w drzewie oskrzelowym przebiegające z nieodwracalnym rozszerzeniem jego światła, wynikającym z uszkodzenia ściany oskrzela ze współwystępującym stanem zapalnym. Jest wiele przyczyn takiego stanu, zarówno wrodzonych jak i nabytych. Rozstrzenie powstają przeważnie z biegiem lat w miarę przechodzenia różnych chorób i nabywania stałych patologii, dlatego w praktyce spotyka się je bardzo często u osób starszych.

W obrazie RTG widoczny jest polimorficzny (wieloraki) charakter zmian, których nasilenie zależy od stopnia natężenia choroby oraz ilości zalegającej wydzieliny. Często jednak zdarza się, że nie udaje się zaobserwować odstępstw od obrazu prawidłowego lub jedynie nieznacznie zwiększony rysunek okołooskrzelowy (bardziej jasno zaznaczone granice oskrzeli, czyli promieniście rozchodzących się od śródpiersia linii). W przypadku obecności wydzieliny do opisanego obrazu dołączają się jasne plamy. Badanie RTG nie daje jednak nigdy pewności co do rozpoznania.

Badanie TK, a dokładnie HRCT jest jedyną techniką na której podstawie można postawić pewne rozpoznanie rozstrzeni oskrzeli. Widoczne są tutaj pod postacią pierścieniowatych lub pasmowatych zmian (zależy pod jakim kątem wiązka promieni rentgenowskich przetnie światło oskrzela) z pogrubiałymi ścianami (bardzo jasno wybarwionymi). Nie ma także prawidłowej budowy drzewa oskrzelowego z fizjologicznym zwężaniem się średnicy oskrzeli w miarę oddalania się od oskrzeli głównych w kierunku obwodu płuc.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Tchawica i oskrzela » Rozstrzenie oskrzeli