Sarkoidoza

Sarkoidoza to rzadkie schorzenie należące do grupy chorób przebiegających z wytwarzaniem charakterystycznej ziarniny. W przeciwieństwie do innych (np. ziarniny gruźliczej) nie serowacieje i nie włóknieje. Jest to choroba, która zajmować może prawdopodobnie każdą tkankę i każdy narząd. Najczęściej jednak atakuje płuca i węzły chłonne przywnękowe.

Wyróżnia się trzy fazy choroby:

  1. I faza - pojawia się powiększenie węzłów chłonnych w postaci guzkowatych, wielobocznych pakietów o nieregularnych zarysach. Zwykle występują obustronnie we wnękach. Zmiany cofają się w trakcie leczenia, dlatego zalecana jest stała kontrola dynamiki zmian radiologicznych. Nieleczona faza pierwsza przechodzi w stadium drugie.

  2. II faza - choroba postępuje i zajmuje tkankę płucną. Z tego względu fazę tą inaczej nazywa się płucno-węzłową. W obrazie RTG widać prosowaty rozsiew drobnych guzków na tle wzmożonego rysunku siateczkowatego podścieliska. Nieleczona faza druga przechodzi w stadium trzecie.

  3. III faza - przedstawia ją tzw. obraz pstry - widoczne są liczne zwłóknienia, nacieki, ogniska marskie, pęcherze rozedmy, torbiele oraz rozstrzenie oskrzeli. Rozmieszczenie i współistnienie zmian może być dowolne. Razem najbardziej przypominają ogólnie procesy włóknienia o różnej etiologii.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Sarkoidoza