Scyntygrafia czynnościowa dróg żółciowych

Scyntygrafia czynnościowa dróg żółciowych wykorzystuje jako znacznik pochodne kwasu imidooctowego (IDA) znakowane technetem (99mTc-HIDA). Po podaniu dożylnym związek ten wychwytywany jest przez komórki wątroby i wydalany z żółcią do pęcherzyka żółciowego i dalej do jelit.

W badaniu scyntygraficznemu dróg żółciowych wyróżnia się trzy fazy:

  1. 1 faza - trwa 10-15 minut od podania znacznika; odpowiada gromadzeniu się znacznika w wątrobie (na tym etapie obraz jest podobny scyntygrafii statycznej wątroby).

  2. 2 faza - trwa między 15, a 30 minutą badania; jest to czas, w którym żółć przemieszcza się z wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych do dróg zewnątrzwątrobowych.

  3. 3 faza - pojawia się po 30 minutach badania; oznacza gromadzenie się żółci w pęcherzyku i jej powolne wydalanie do jelit; długość trwania tej fazy badania jest indywidualna i zależy od stanu ogólnego pacjenta oraz nasilenia choroby. Dalej rejestrację obrazu dokonuje się w przedziałach 5 lub 10 minutowych aż do całej wydalenia żółci ze znacznikiem do przewodu pokarmowego.

Dzięki badaniu scyntygraficznemu dróg żółciowych możliwa jest także pośrednia ocena sprawności miąższu wątrobowego poprzez pomiar szybkości oczyszczania krwi ze znacznika.

Wskazania do scyntygrafii czynnościowej dróg żółciowych:
- diagnostyka wad wrodzonych i rozwojowych,
- diagnostyka refluksu dwunastniczo-żołądkowego,
- badanie uzupełniające w diagnostyce i różnicowaniu żółtaczek (mechanicznych),
- monitoring po operacjach wątroby.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Scyntygrafia czynnościowa dróg żółciowych