Scyntygrafia guzów neuroendokrynnych

Guzy neuroendokrynne pochodzą z komórek zaliczanych do wspólnego układu APUD. Komórki tego układu posiadają wspólne cechy metaboliczne i histologiczne, w tym receptory somatostatynowe. Dlatego w diagnostyce tychże nowotworów stosuje się analogi somatostatyny: oktreotyd znakowany indem (111In) i depreotyd znakowany technetem (99mTc).

W badaniu scyntygraficznym z ich użyciem uwidocznieniu ulegają poza guzami neuroendokrynnymi także różnego rodzaju ziarniniaki oraz nieprawidłowe ogniska leukocytów gromadzących się w chorobach autoimmunologicznych.

Jednocześnie uwidocznienie zmian z receptorami somatostatynowymi jest dowodem ta to, że leczenie za pomocą somatostatyny będzie skuteczne i możliwe będzie zahamowanie wzrostu guza lub nawet zmniejszenie wielkości zmiany.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Scyntygrafia guzów neuroendokrynnych