Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego

W celu oceny stanu naczyń wieńcowych stosuje się niemal wyłącznie SPECT po dożylnym podaniu MIBI znakowanego technetem (99mTc) lub talu (201Ta) połączonego z analogiem potasu. Radiofarmaceutyk gromadzi się w żywych i dobrze unaczynionych komórkach myocardium.

Dzięki temu badaniu można określić funkcjonalne znaczenie zwężenia naczynia wieńcowego, tzn. ocenić w jakim stopniu zmienione patologicznie naczynie upośledza dopływ krwi do danego obszaru myocardium. Na podstawie scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego można dodatkowo zróżnicować różne stopnie upośledzenia unaczynienia mięśnia sercowego, od niewielkiego niedokrwienia do blizny pozawałowej. Badanie umożliwia także rozpoznanie, które konkretne naczynie odpowiada za dany niedokrwiony obszar mięśnia.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego