Scyntygrafia przytarczyc

W scyntygrafii przytarczyc stosuje się technikę dwufazową z użyciem 99mTc-MIBI. Badanie wykorzystuje zjawisko różnoczasowego wysycenia tarczycy i przytarczyc radiofarmaceutykiem. Prawidłowo nie gruczoły przytarczyczne nigdy nie powinny ulec wzmocnieniu. Jeżeli toczy się w nich proces chorobowy przebieg badania powinien być następujący.

Pierwsze badanie wykonuje się po 20 minutach od podania znacznika. Uwidacznia się wtedy zarys tarczycy i ewentualnie ekotopowo położonych gruczołów przytarczycznych. Następną rejestrację promieniowania wykonuje się po 2 godzinach, gdzie na obrazie scyntygraficznym pozostaje już tylko widoczna radioaktywność w rzucie zmienionych chorobowo gruczołów przytarczycznych.

Można przeprowadzić także badanie scyntygrafii subtrakcyjnej, w której używa się 201Tl i 99mTc lub 131I i Tc-MIBI. Technet i jod gromadzą się w tkance tarczycowej, a jod i MIBI także w zmienionych chorobowo gruczołach przytarczycznych.

Głównym wskazaniem do diagnostyki przytarczyc jest podejrzenie ekotopowo położonego gruczolaka.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Scyntygrafia przytarczyc