Sekwestracja płuca

Sekwestracja płuca to oddzielenie się części tkanki płucnej od reszty drzewa oskrzelowego i naczyń tętniczych z powstaniem izolowanego i nieczynnego fragmentu płuca. W trakcie jego rozwoju powstaje własne odrębne unaczynienie i upowietrznienie, a dochodzące naczynia i oskrzela nie są odgałęzieniami elementów fizjologicznie zaopatrujących płuca w tlen i krew (np. zamiast odgałęzienia tętnicy płucnej - odgałęzienie aorty).

Powstały fragment może być usytuowany wewnątrzpłucnie oraz zewnątrzpłucnie. Jeżeli odrębny fragment płuca jest połączony z prawidłowym płucem obraz radiologiczny będzie wynikał z objawów i powikłań tej patologii. Na zdjęciach RTG znaleźć wtedy można zmiany torbielowate, jamiste lub marskie, a w angiografii - patologiczne unaczynienie niepołączone z prawidłowymi tętnicami płucnymi. Jeżeli natomiast fragment płuca nie jest połączony z prawidłowym narządem na zdjęciach RTG obserwujemy okrągłą masę o intensywnym zacienieniu (jasny obszar) tkanki płucnej leżącą nad przeponą przeważnie w dolno-tylnej części klatki piersiowej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Płuca » Sekwestracja płuca