Środki kontrastowe nierozpuszczalne w wodzie

Środki kontrastowe stosowane w rentgenodiagnostyce nierozpuszczalne w wodzie to siarczan baru (baryt) oraz olejowe środki cieniujące.

Siarczan baru (baryt)

Siarczan baru (baryt) stosowany jest do badania przewodu pokarmowego zarówno pojedynczo, jak i z użyciem innych środków w technice podwójnego kontrastu (patrz wyżej). Jest to zmielony związek, zmieszany z dodatkami w celu uzyskania pożądanego pH, trwałości i lepkości, które decydują o jego neutralności wobec komórek organizmu i odpowiednim przyleganiu do błony śluzowej przewodu pokarmowego, przy jednoczesnym nie wchłanianiu się do krwiobiegu.

Wszystkie powyższe właściwości sprawiają, że w wypadku kiedy błona śluzowa przewodu pokarmowego nie jest uszkodzona, jest to środek całkowicie bezpieczny dla pacjenta. W przypadku istnienia perforacji przewodu pokarmowego, czyli patologicznego przerwania ciągłości ścian żołądka lub jelit, podczas badania związek może dostać się do jamy otrzewnej lub śródpiersia. Stan taki wiąże się z ryzykiem powstania zrostów i ziarniniaków w miejscu blizn.

Olejowe środki cieniujące

Olejowe środki cieniujące są to rzadko stosowane środki kontrastowe, będące mieszaniną estrów etylowych, kwasów tłuszczowych i związków jodu. Używane są przy szeregu specjalistycznych badań: sialografii, limfografii, embolizacji guzów wątroby.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rentgenodiagnostyka » Środki kontrastowe nierozpuszczalne w wodzie