Śródpiersie

Śródpiersie to przestrzeń znajdującą się w samym centrum klatki piersiowej. Ten położony centralnie w klatce piersiowej wieloboczny rejon ograniczony jest przez oba płuca, mostek, kręgosłup oraz przeponę. Przestrzeń ta nie jest wolna, lecz wypełnia ją serce, duże naczynia, przełyk, tchawica i główne oskrzela, wszystkie otoczone tkanką łączną i tłuszczową.

Śródpiersie dzieli się na przednie, środkowe i tylne, a granicą dla tego podziału jest tchawica oraz przednia bądź tylna ściana serca. Jego budowa jest wysoce indywidualna i zmienia się nie tylko w kontekście procesów patologicznych. Zależy od takich czynników zewnętrznych (takich, na które nie mamy wpływu), jak: wiek, płeć, pozycja czy budowa ciała. Zmienia się także w zależności od wagi oraz fazy oddechowej (inaczej wygląda podczas wdechu, inaczej podczas wydechu).

We wstępnej diagnostyce wykonuje się zdjęcia przeglądowe RTG, jednak metodą z wyboru jest TK. Najbardziej dokładną techniką w tej lokalizacji jest MR, lecz ze względu na gorszą dostępność i wyższe koszty badania wciąż znajduje się na 3 miejscu. USG wykonuje się obecnie w zasadzie jedynie do badania grasicy u dzieci i węzłów chłonnych tej okolicy.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Śródpiersie » Śródpiersie