Stwardnienie rozsiane

Istotą stwardnienia rozsianego jest demielinizacja włókien nerwowych, która jest przyczyną rozległego uszkodzenia układu nerwowego. Badaniem potwierdzającym rozpoznanie jest rezonans magnetyczny w obrazie T2-zależym. Znalezienie w badaniu minimum trzech ognisk hyperdensyjnych o średnicy powyżej 5 mm o specyficznym położeniu w mózgu pozwala z ogromną pewnością stwierdzić chorobę.

Nie zdarzają się raczej w tym przypadku nadrozpoznania. Niestety możliwe jest pominięcie choroby, jeżeli zmiany umiejscowione są w rdzeniu kręgowym lub nerwach wzrokowych i nie zostaną zarejestrowane w trakcie badania.

Badanie MR pozwala dodatkowo na kontrolę postępu stwardnienia rozsianego i wynikającej z niej powikłań.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Ośrodkowy układ nerwowy » Stwardnienie rozsiane