Systemy umożliwiające rejestrację czynności narządów

Wielokrotnie badania oceniające wygląd budowy narządu w trakcie jednego ujęcia, nie dają wiele informacji na temat jego funkcjonowania. Dotyczy to w szczególności narządów dynamicznych, znajdujących się w ciągłym ruchu, takich jak: serce, czy przewód pokarmowy.

Do urządzeń pozwalających na zobrazowanie takich narządów należą: magnetowid umożliwiający zapis obrazu na taśmie magnetycznej, czy kamera filmowa robiąca do 200 zdjęć/s. Oba urządzenia oparte są na technice RTG wywoływania zdjęć.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rentgenodiagnostyka » Systemy umożliwiające rejestrację czynności narządów