Tętniak aorty piersiowej

Tętniaki aorty piersiowej mogą przybierać różne formy: workowate, wrzecionowate i rozwarstwiające. Tętniak rozwarstwiający jest to zmiana powstała po niepełnym pęknięciu ściany naczynia i dostaniu się krwi między poszczególne warstwy ściany naczynia. W ten sposób powstaje patologiczny kanał ograniczony elementami morfologicznymi ściany naczynia. Przez kanał ten może płynąć krew, z czasem swoim ciśnieniem przypływu rozrywając coraz dalej ściany naczynia i drążąc coraz dłuższy kanał rozwarstwienia.

Tętniaki mogą być prawdziwe i rzekome. Tętniaki prawdziwe są to zbiorniki zbudowane z rozciągniętej, balonowato rozdętej ściany naczynia. Tętniaki rzekome są natomiast zbiornikami krwi powstałymi po przerwaniu ciągłości ściany naczynia na całej jego szerokości i po wynaczynieniu się krwi do otoczenia. Krew jest wtedy ograniczona organami otaczającymi, a wokół tego zbiornika tworzy się patologiczna torebka włóknista, która może przypominać ściany naczynia.

W obrazie RTG widoczna jest ograniczona guzowata masa lub rozlane poszerzenie śródpiersia. Rozpoznanie jednak potwierdzić mogą pozostałe badania: aortografia, angiografia cyfrowa subtrakcyjna, ECHO, TK lub MR.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Tętniak aorty piersiowej