Tętniaki aorty

Tętniak oznacza miejscowe rozszerzenie naczynia powodujące powstanie niejako worka przepełnionego krwią. Najczęściej powstaje w wyniku miażdżycowego zniszczenia budowy naczynia w aorcie brzusznej. Rzadziej występuje w przebiegu zapaleń, zwyrodnień, urazów, czy martwicy błony środkowej.

Tętniaki mogą przybierać kształt wrzecionowaty lub workowaty. Najgroźniejszym powikłaniem jest pęknięcie ściany tętniaka oraz krwotok do jam ciała.

W badaniach obrazowych konieczne jest przeprowadzenie oceny szerokości tętniaka, określenie jego rozległości oraz stosunku do innych okolicznych naczyń. Możliwe jest bowiem pęknięcie tętniaka z rozerwaniem ściany nie tylko głównego naczynia, ale także z oderwaniem naczyń od niego odchodzących. Dodatkowo wykonuje się pomiary przepływów i sprawdza się ukrwienie narządów za tętniakiem. Najlepszą skutecznością wykazuje się TK.

Specjalnym rodzajem jest tętniak rozwarstwiający, który powstaje w wyniku pęknięcia błony wewnętrznej naczynia i wytworzenia się dodatkowego śródściennego kanału, przez który przepływa krew. Tętniaki rozwarstwiające najczęściej lokalizują się w części wstępującej lub łuku aorty piersiowej (typ A), rzadziej w części zstępującej aorty piersiowej (typ B).

Tętniak rozwarstwiający powstaje najczęściej w następstwie zmian zwyrodnieniowych w aorcie. Patologia rozpoczyna się powstaniem wylewu krwi do błony środkowej i wytworzeniem się krwiaka śródściennego. Krwiak ten szerząc się drąży kanał rozwarstwienia, który zaczyna tworzyć tętniaka rozwarstwiającego. Kanał ten może na swoim końcu ponownie przebić się do światła naczynia tworząc w ten sposób niejako drugie patologiczne światło naczynia. Przepływ krwi w patologicznym kanale naczynia jest wolniejszy. W konsekwencji może dojść do zaburzeń odpływu krwi z aorty do jej odgałęzień. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania USG, TK, MR lub angiografii.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Tętniaki aorty