Tomografia komputerowa układu naczyniowego

Dopiero pojawienie się wielorzędowej spiralnej TK nabrało znaczenie w diagnostyce układu sercowo-naczyniowego. Środek cieniujący podaje się dożylnie lub bezpośrednio do badanego naczynia.

Wstępnie na początku badania podaje się próbnie małą ilość kontrastu w celu ustalenia prędkości przepływu w naczyniach i wyliczeniu szacowanego czasu, jaki potrzeba określonej ilości krwi zawierającej kontrast do dotarcia do diagnozowanego naczynia. Potem podaje się już dożylnie środek cieniujący w ilości diagnostycznej i przeprowadza docelowe badanie naczynia po wyliczonym wcześniej czasie. Badanie wykonywane jest w fazie bezdechu.

Spiralna wielorzędowa TK pozwala ocenić charakter zmiany, ustalić rozpoznanie kliniczne i nasilenie procesu chorobowego. Możliwe jest także stworzenie rekonstrukcji trójwymiarowej naczynia, która ułatwia ocenę topografii względem otaczających tkanek oraz dokładnej budowy ściany naczynia. Istnieje także opcja niejako „wycięcia” obrazu naczynia i przedstawienia jego samego bez tkanek i narządów go otaczających.

W praktyce TK znajduje zastosowanie w obrazowaniu pnia płucnego i rozgałęzienia tętnicy płucnej, tętnic szyjnych, nerkowych i dużych naczyń jamy brzusznej. Obecnie można wykonywać dodatkowo wielorzędową TK tętnic wieńcowych w badaniu (zamiast koronarografii).

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Tomografia komputerowa układu naczyniowego