Torbiel prosta nerki

Torbiel prosta jest najczęstszą nabytą patologią występującą w nerkach. W zależności od lokalizacji wyróżnia się torbiele korowe i okołomiedniczkowe. O ile torbiele korowe są praktycznie nieszkodliwe i często nie dają żadnych objawów, o tyle torbiele okołomiedniczkowe mogą uciskać kielichy nerek prowadząc do groźnych następstw.

W badaniu USG torbiele proste widoczne są jako owalne zbiorniki wypełnione jednolitym płynem z gładkimi ścianami oraz ze wzmocnieniem echogeniczności tkanek otaczających. W badaniu TK współczynnik pochłaniania promieni rentgenowskich przez płyn wewnątrz torbieli jest zbliżony do współczynnika dla wody.

Niektóre torbiele wykazują jednak dodatkowe cechy, takie jak: występowanie komór wewnętrznych i przegród między nimi, obecność zwapnień w świetle, pogrubienie ścian, czy zwiększenie gęstości płynu wewnątrz torbieli. Cechy te niepokoją możliwością występowania zmian o charakterze złośliwym, dlatego choć większość torbieli ma charakter łagodny, to jednak wykrycie wymienionych dodatkowych patologii zmusza do podjęcia dalszej diagnostyki.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Nerki » Torbiel prosta nerki