Ultrasonografia przezczaszkowa metodą Dopplerowską

Ultrasonografia przezczaszkowa metodą Dopplerowską ma zastosowanie:
- ocena skurczu naczyń mózgowych,
- ocena nasienia zwężeń i niedrożności oraz ich konsekwencji hemodynamicznych,
- ocena zewnątrzczaszkowych odcinków tętnic szyjnych i kręgowych.

W rzeczywistości tylko ostatnie wskazanie znajduje szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej i jest wiarygodnym wskaźnikiem patologii tych tętnic.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Ośrodkowy układ nerwowy » Ultrasonografia przezczaszkowa metodą Dopplerowską