Ultrasonografia układu moczowego

Ultrasonografia (USG) znajduje zastosowanie w obrazowaniu pęcherza moczowego i nerek. Moczowody w warunkach prawidłowych nie powinny być widoczne.

Podczas badania USG nerek ocenia się ich kształt, wielkość, zarysy, powierzchnię zewnętrzną, szerokość i wysokość oraz echogeniczność miąższu (ze szczególnym uwzględnieniem stosunku warstwy miąższowej do korowej). Patologie dotyczące cech anatomicznych narządu są w większości nieswoistymi objawami wielu możliwych patologii nerek. Ocena tych parametrów jest podstawą w diagnostyce wad wrodzonych i rozwojowych nerek.

W badaniu USG szuka się również swoistych objawów konkretnych stanów chorobowych, takich jak: zmiany ogniskowe (guzy lite, torbiele), wodonercze, kamienie, czy choroby miąższowe.

Badanie USG z Dopplerem jest pierwszą metodą diagnostyczną używaną w celu oceny stanu naczyń nerkowych i unaczynienia nerek (szczególnie tętnic nerkowych przy podejrzeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego).

Badanie pęcherza moczowego wykonuje się zawsze przy jego wypełnieniu, ponieważ tylko wtedy można ocenić strukturę jego ścian, jego kształt, guzy, kamienie oraz uchyłki.

Ultrasonografia jest także niezbędna podczas wykonywania przezskórnych zabiegów interwencyjnych na drogach moczowych, takich jak: biopsja diagnostyczna nerki, drenaż ropnia nerki, czy wytwarzanie przetoki skórno-moczowodowej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ moczowy » Ultrasonografia układu moczowego