Urazy części kostnej oczodołu

Najczęstsze zmiany kostne oczodołu to stany pourazowe oraz malformacje związane z pierwotnymi lub wtórnymi nowotworami ściany oczodołu. Zmiany pourazowe są zazwyczaj złamaniami złożonymi dotyczącymi kilku kości twarzoczaszki. Do nowotworów wtórnych atakujących oczodół należą: oponiaki wychodzące z kości klinowej, nowotwory złośliwe zatok przynosowych, jamy nosowej oraz nosogardzieli, a także śluzowe torbiele zatok przynosowych. Patologie te mogą doprowadzić do zniszczenia części kostnych i dalej tkanek miękkich oczodołu. Nowotwory drążą tak głęboko, że potrafią zniszczyć cały narząd wzroku i wszystkie ściany kostne.

Do jednoczesnego uwidocznienia uszkodzenia części kostnych oczodołu oraz okolicznych tkanek miękkich, a także ich topografii najlepszą metodą jest TK. Jednak do dokładniejszej oceny urazu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów dna i stropu oczodołu lepszy okazuje się MR. TK umożliwia lepszą analizę destrukcji kości, natomiast MR lepiej ukazuje wpływ procesu chorobowego na otaczające tkanki miękkie.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Oczodół » Urazy części kostnej oczodołu