Urazy kości skroniowej

Choć lokalizacja złamania kości skroniowej może być różna i inne są w związku z nią konsekwencje, w zakresie diagnostyki urazu największe znaczenie ma określenie kierunku przebiegu szczeliny złamania.

TK jest badaniem z wyboru, czasem uzupełnianym celowanymi zdjęciami RTG w różnych projekcjach.

Wyróżniamy złamania podłużne, poprzeczne oraz mieszane. W złamaniach podłużnych szczelina przebiega równolegle do długiej osi piramidy, przechodząc przez przewód słuchowy zewnętrzny, co odpowiada za krwisty wyciek z ucha. Przy złamaniu poprzecznym szczelina przebiega w poprzek długiej osi piramidy, przechodząc przez błędnik kostny, co skutkuje częściową lub całkowitą głuchotą. W obu przypadkach złamań może dojść do groźnego powikłania, jakim jest niedowład lub porażenie nerwu twarzowego.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Narząd słuchu » Urazy kości skroniowej