Urazy serca

Niestety w większości przypadków urazów serca przed możliwością jakiejkolwiek diagnostyki pacjent umiera w trybie nagłym. Urazy serca mogą prowadzić do powstania tamponady czy krwiaka, które zaciskają serce i prowadzą do jego niewydolności. Uszkodzenie może spowodować pęknięcie ściany, zarówno serca jak i dużych naczyń.

Większość z urazów, które udaje się zdiagnozować i tak w ostateczności kończy się śmiercią chorego. W przypadku przerwania ciągłości aorty piersiowej powstaje krwiak rzekomy śródpiersia i płyn w opłucnej po stronie lewej. Stosuje się przeważnie badania nieinwazyjne - TK, MR.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Serce » Urazy serca