Urazy śródpiersia

Najczęstszą konsekwencja urazu elementów układu oddechowego śródpiersia oraz przełyku jest odma śródpiersia. Uszkodzenie naczyń śródpiersia prowadzi do powstania krwiaka śródpiersia, będącego bezpośrednim zagrożeniem życia.

Na zdjęciu przeglądowym RTG widoczne jest rozszerzenie cienia śródpiersia i zatarcie szczegółów anatomicznych jego składowych. Jedynie badanie TK pozwala zróżnicować za pomocą współczynnika pochłaniania promieni rentgenowskich krew z powietrzem i otaczającymi tkankami.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Śródpiersie » Urazy śródpiersia