Urazy układu szkieletowego

Urazy układu szkieletowego:

Zwichnięcia stawów

Zwichnięcia są to zmiany urazowe stawów, polegające na całkowitym przemieszczeniu się powierzchni stawowych. Można spotkać się również pojęciem podwichnięcia, przez które rozumiemy niecałkowite, trwałe przemieszczenie powierzchni stawowych wobec siebie. MR jest badaniem z wyboru, ponieważ najlepiej ukazuje zmiany w tkankach miękkich, z których składa się staw.

Złamania kości

Pod pojęciem złamania rozumie się przerwanie wszystkich elementów kości: kory, śródkościa i naczyń. W badaniu RTG radiolog poszukuje szczeliny złamania, która widoczna jest jako cienka, ostro zarysowana linia.

Podczas złamania może dojść do przemieszczenia kości. Rozsunięcie odłamów kostnych w osi długiej nazywane jest wydłużeniem, natomiast przesuniecie się ich obok siebie (w poziomie) jest nazywane skróceniem.

Sporych problemów może przysporzyć diagnostyka złamań kości płaskich. Oprócz standardowego zdjęcia w projekcji tylno-przedniej konieczne jest wykonanie badania ze skierowaniem promieni X stycznie do miejsca urazu. Trudne do wykrycia mogą być też złamania żeber, ponieważ wielokrotnie nie udaje się uchwycić szczeliny złamania. Dlatego można uzupełnić podstawową diagnostykę RTG badaniami MR i TK.

Na etapie gojenia się złamania powstaje kostnina i przebudowa beleczek kostnych. Zanik szczeliny złamania jest równoznaczny z całkowitym wyleczeniem.

W badaniach obrazowych ocenia się również ewentualne powikłania złamania. W przebiegu złamania może dojść do martwicy fragmentu kostnego pozbawionego wystarczającego ukrwienia. W badaniu RTG martwica ta widoczna jest jako zagęszczenie struktury kostnej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ szkieletowy » Urazy układu szkieletowego