Wady krążenia małego

Wady krążenia małego:

Nadciśnienie żylne płucne

W badaniu RTG o nadciśnieniu żylnym wnioskować można na podstawie poszerzenia żył zbierających krew z górnych płatów płuc oraz obkurczenia żył odchodzących od płatów dolnych. Widoczne może być także uwypuklenie zarysu prawej wnęki (odpowiadające poszerzeniu prawego przedsionka i prawej komory obciążonych nadmiernym zaleganiem krwi w krążeniu płucnym).

Nadciśnienie tętnicze płucne

Nadciśnienie tętnicze płucne dzieli się na bierne i czynne. Nadciśnienie bierne jest konsekwencją przewlekającego się nadciśnienia żylnego. Z tego względu obraz łożyska żylnego jest taki sam jak w nadciśnieniu żylnym, wzbogacony jedynie o poszerzenie pnia płucnego i gałęzi tętniczych we wnękach z obkurczeniem tętnic segmentowych. Nadciśnienie czynne występuje w wadach wrodzonych serca. Widoczne jest po postacią poszerzenia pnia płucnego z szerokimi rozgałęzieniami tętniczymi od wnęki płuc aż do ich obwodu.

Obrzęk śródmiąższowy płuc

Obrzęk śródmiąższowy płuc cechuje się obecnością płynu przesiękowego w przegrodach międzyzrazikowych, przestrzeniach okołonaczyniowych i około oskrzelowych. Widoczny jest także wzmożony rysunek podścieliska wyglądający jak siateczka o drobnym oczkach.

Obrzęk pęcherzykowy płuc

Obrzęk pęcherzykowy płuc widoczny jest pod postacią plamistych zagęszczeń szerzących się odwnękowo i symetrycznie. Obraz w RTG porównywany jest do skrzydeł motyla. W takim bowiem kształcie układają się obustronnie zacienienia.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Układ naczyniowy » Wady krążenia małego