Wady moczowodów

Wady moczowodów:

Zwężenie połączenia moczowodu z pęcherzem

Zwężenie połączenia moczowodu z pęcherzem w badaniu USG widoczny jest mało wypełniony moczem pęcherz oraz znacznie poszerzony moczowód od miejsca zwężenia oraz powiększone miedniczki z kielichami z wtórnym powstaniem wodonercza.

Zdwojenie moczowodu

Zdwojenie moczowodu polega na wytworzeniu się dwóch moczowodów odchodzących od jednej nerki, ale drenujących różne jej segmenty. Wada najczęściej współistnieje z podwójną miedniczką. W zależności od miejsca połączenia moczowodów (czyli okresu zarodkowego, w którym wada powstawała) mamy do czynienia ze zdwojeniem częściowym lub całkowitym.

W wadzie częściowej moczowody łączą się w jeden tuż przed ujściem do pęcherza moczowego, a w wadzie całkowitej oba moczowody posiadają oddzielne ujścia do pęcherza moczowego (z czego jeden znajduje się w nieprawidłowym miejscu).

Ureterocele

Nazwą ureterocele określa się torbielowate poszerzenie moczowodu na wysokości jego ujścia do pęcherza moczowego (w miejscu jego przebiegania przez ścianę pęcherza), które może znajdować się zarówno w prawidłowym, jak i ektopowym miejscu.

Owe torbielowate poszerzenie wpukla się do światła pęcherza moczowego, wypełnia moczem i z czasem zaczyna uciskać pęcherzowe ujście moczowodu wywołując objawy takie, jak przy jego zwężeniu (poszerzenie moczowodu, miedniczek i kielichów oraz wodonercze).

Ektopia moczowodu

Ektopia moczowodu oznacza nieprawidłową lokalizację ujścia moczowodu, przy czym może on uchodzić zarówno w niewłaściwym miejscu w samym pęcherzu, jak i może kończyć się poza nim np. w jamie brzusznej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Pęcherz moczowy i moczowody » Wady moczowodów