Wady wrodzone rdzenia kręgowego

Wady wrodzone rdzenia kręgowego:

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Przepukliny są to najczęstsze wady wrodzone rdzenia kręgowego. Polegają na niezamknięciu się kanału kręgowego w okrąg podczas rozwoju płodowego. Powstają przeważnie w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i zawierają opony oraz płyn mózgowo-rdzeniowy (czasem dodatkowo zawierają także inne tkanki, np. tkankę tłuszczową).

U dzieci wykonuje się badanie USG, a wada jest na tyle charakterystyczna, że badanie to może wystarczać do rozpoznania choroby. Badanie MR wykonuje się zazwyczaj już po przeprowadzonej operacji w celu oceny powodzenia zabiegu. Zawsze dodatkowo wykonuje się TK lub MR czaszki, ponieważ przepuklina oponowo-rdzeniowa często jest elementem zespołu wad układu nerwowego, na który składają się również wady czaszki i mózgowia. W badaniu MR dobrze widać skład komórkowy przepuklin i rodzaje tkanek ją tworzących (szczególnie tkanki tłuszczowej).

Jamistość rdzenia

Pod pojęciem jamistość rdzenia rozumiemy obecność przestrzeni płynowej w obrębie rdzenia kręgowego, w odróżnieniu od wodo rdzenia (poszerzenia kanału centralnego rdzenia). Zawsze poza podstawową diagnostyką powinno się wykonać badanie MR innych rejonów ciała w celu oceny innych możliwych towarzyszących wad.

Rozszczepienie rdzenia

Rozszczepienie rdzenia polega na jego podzieleniu na dwie części przez przegrodę kostną, chrzęstną lub włóknistą. Rozszczepione fragmenty mogą posiadać wspólny bądź osobny worek oponowy. MR jest badaniem z wyboru. Jeżeli przegroda jest zbudowana z tkanki kostnej, diagnostykę powinno się uzupełnić badaniem TK, w którym jest ona najlepiej widoczna.

Grzbietowa zatoka skórna

Grzbietowa zatoka skórna to wada polegająca na przetrwaniu kanału łączącego powierzchnię skóry z kanałem kręgowym i pozostawieniem zagłębienia skóry w miejscu połączenia. Przeważnie patologia jest widoczna już w badaniu przedmiotowym. Z badań obrazowych wykonuje się MR, które uwidacznia część wewnątrzkanałową i zewnątrzkanałową zatoki wraz z innymi wadami towarzyszącymi.

Torbiele oponowe

Torbiele oponowe to wrodzone uchyłki opony twardej tworzące zbiorniki zawierające płyn mózgowo-rdzeniowy. Mogą być mnogie. Najczęściej tworzą się w odcinku krzyżowym. Tyko duże torbiele dają objawy kliniczne, takie jak ucisk na korzenie krzyżowe nerwów rdzeniowych oraz ucisk na ściany kostne kanału kręgowego z jego poszerzeniem. W badaniu MR widoczne są gładkie przestrzenie o sygnale takim jak płyn mózgowo-rdzeniowy.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Rdzeń kręgowy » Wady wrodzone rdzenia kręgowego