Wentrykulografia radioizotopowa

Wentrykulografia radioizotopowa polega na ocenie budowy, funkcji i parametrów fizycznych komór serca (z naciskiem na lewą komorę). Dokonuje się pomiarów całkowitej i miejscowej kurczliwości mięśnia, wielkości frakcji wyrzutowej komór serca, obliczenie objętości frakcji wyrzutowej komory.

Wentrykulografia radioizotopowa wykonywana jest niezwykle rzadko, jedynie wtedy gdy nie można wykonać ECHO przez nasiloną rozedmę płuc, czy przez zniekształcenia klatki piersiowej.

Paulina Krawczyk

• "Podstawy diagnostyki radiologicznej" W.E. Brant, C.A. Helms, wyd. Medipage (I-IV)
• "Radiologia. Diagnostyka obrazowa." B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

radiologia24.pl » Medycyna nuklearna » Wentrykulografia radioizotopowa